20
ژانویه

کم‌شنوایی و زوال عقل

کم‌شنوایی درمان نشده در دراز مدت با اختلالات شناختی در ارتباط است. نتایج مطالعات اخیر که برای پیشگیری از زوال عقل انجام شده، نشان داده است که در سنین میانسالی، کم‌شنوایی بزرگ‌ترین ریسک فاکتوری است که منجر به تشدید زوال عقل می‌گردد. شواهد نشان می‌دهند که کم‌شنوایی درمان نشده منجر به انزوای اجتماعی می‌شود که این مورد بزرگ‌ترین ریسک فاکتور، برای رخداد زوال عقل تلقی می‌شود و استفاده فرد کم‌شنوا از سمعک، احتمال رخداد این اختلال را به حداقل می‌رساند.