03
مارس

آمارى از وضعیت کم شنوایى در ایران و جهان

✅ تقریبا ۴۶۶ میلیون نفر در دنیا با توجه به گفته ASHA کم شنوایی مشخصی دارند، طبق گفته WHO تقریبا ۱۰ درصد کره زمین کم شنوایی قابل توجه دارند. توجه کنید این آمار کم شنوایی است که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

✅ در آمریکا ۳۸ ملیون نفر بالای ۱۸ سال و کم شنوا وجود دارد. پیش بینی شده است این آمار تا سال ۲۰۲۰ بیشتر نیز می گردد.

✅ شیوع اختلال کم شنوایی در ایران تا حدی بیش از سایر کشورهای جهان است زیرا براساس آمار جهانی شیوع این اختلال ۱ تا ۲ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است در حالی که این آمار در ایران به ۴ تا ۵ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر می رسد.

✅ به طور میانگین روزانه ۵ تا ۸ نوزاد با کم‌شنوایی عمیق در ایران به دنیا می‌آیند و سالانه حدود ۴ تا ۵ هزار نوزاد به جمعیت کم‌شنوایان کشور اضافه می‌شود.

✅ امروزه WFD در سازمان ملل متحد به عنوان یک موسسه غیر دولتی جهانی که معرف ۷۰ میلیون ناشنوا در سراسر جهان است به رسمیت شناخته شده است.