• تماس: 09125878511
  • ایمیل: s.heydari1965@gmail.com
  • ساعات کاری: 16:00-20:00

انواع سمعک

hearingaidstyles(fa)

 


سمعک های پشت گوشی


سمعک های داخل گوشی


سمعک های عینکی


سمعک های قابل کاشت