• تماس: 09125878511
  • ایمیل: s.heydari1965@gmail.com
  • ساعات کاری: 16:00-20:00

سمعک های پشت گوشی (BTE)

  • خانه
  • /
  • سمعک های پشت گوشی (BTE)

سمعک های پشت گوشی (BTE)

سمعک های RIC که به علت قرارگیری رسیور داخل مجرا بسیار کوچک شده است

این سمعک ها می توانند با قالب یا دام (پروب) در گوش قرار گیرند و قوی ترین نوع سمعک می باشند. در مدل های جدید سمعک های پشت گوشی، سمعک هایی به نام RIC وجود دارد که گیرنده داخل مجرای گوشی قرار می گیرد. این امر باعث کوچک شدن سایز سمعک شده است.