21
فوریه

حس شنوایى یک حس ماورایى!

حس شنوایى حس پیچیده اى است و سرشار از شگفتى! این امر را مى توان در نتایج تحقیقاتى دریافت که درباره ى شنیدن رخ داده است.

مثلا در یک تحقیقى جالبى که از سوى محققان آلمانى در دانشگاه ورزبورگ و انستیتوى مکس پلانک انجام شده است و در ١۵ دسامبر سال ٢٠٠٩ در مجله ى current biology چاپ شده است، نشان داده شده است که جنین درون رحم مادر نه تنها صداها را مى شنود، بلکه الگوى زیر و بمى و لهجه ى زیانى والدینش را یاد مى گیرد و از آن الگو مى گیرد. لهجه ى فرانسوى ها و آلمانى ها به گونه اى است که کاملا از هم متفاوت هستند.

این محققان صداى گریه نوزادان را در دو کشور آلمان و فرانسه در همان ساعات اولیه ى بعد از تولد ضبط کرده و الگوى زیر و بمى گریه ى آن ها را با نرم افزار خاصى تعیین کردند. این محققان ثابت کردند که الگوى زیر و بمى گریه ى نوزادان آلمانى شبیه به الگو و لهجه ى زبان آلمانى است و الگوى زیر و بمى نوزادان فرانسوى شبیه به لهجه ى فرانسوى ها است. این امر نشان مى دهد که مغز ابتدا شکل کلى انرژى گفتارى را یاد مى گیرد و این پدیده اى است که قبل از تولد رخ مى دهد.

به عبارت دیگر، انسان قبل از تولد مى تواند با دنیاى بیرونى که هرگز لمسش نکرده است و هیچ ایده اى درخصوص آن ندارد، ارتباط برقرار کند و از وقایع در حال اتفاق آن، نه تنها باخبر شود، بلکه از آن و الگوبردارى نیز کند.

به همین خاطر مى توان ادعا داشت که شنیدن در قبل از تولد لازم است!

پس بیایید حس شنوایى نوزاد را جدى بگیریم و با یک تست ساده ى شنوایى که در حد دو دقیقه و در حالتى انجام مى گیرد که نوزاد خواب است، از سلامت شنوایى نوزاد مطمئن شنویم!