08
فوریه

طول عمر باتری سمعک

اگرچه امروزه سمعک های قابل شارژ در بازار موجود هستند، اما اکثر سمعک ها از همان باتری های روی-هوا استفاده می کنند. طول عمر حقیقی باتری ها متفاوت است. اما به طور میانگین میتوان گفت عمر مفید باتری ها ۳-۱۰ روز است.

عوامل تاثیر گذار بر روی طول عمر باتری:

دما: با کاهش دما، ولتاژ باتری سمعک کاهش می یابد که این می تواند باعث کاهش طول عمر باتری شود.

اندازه باتری: با کاهش اندازه فیزیکی باتری، فضایی که در دسترس فعل و انفعالات شیمیایی قرار دارد کوچکتر و در نتیجه میزان انرژی تولیدی آن باتری کمتر خواهد شد. بنابراین هرچه باتری کوچکتر باشد، طول عمر آن کمتر است.

میزان کاهش شنوایی: هرچه کاهش شنوایی فرد بیشتر باشد، نیاز به تقویت بیشتر میشود و در نتیجه با افزایش میزان قدرت رسیور و درنتیجه میزان مصرف باتری از طول عمر آن کاسته می شود.

ارتفاع: در ارتفاعات بیشتر، میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر است و در نتیجه از ولتاژ باتری و طول عمر آن کاسته می شود.

تفاوت در مدل ها و قابلیت های مختلف سمعک ها: قابلیت ها در سمعک های امروزه، همچون امکان وایرلس ، ارتباطات دوگوشی، سیستم حذف سوت و… طول عمر باتری را بسته به میزان استفاده از سمعک به اندازه ی ۳۰-۲۰% کاهش می دهد.

نویز: نویز زمینه و میزان ولوم سمعک، می توانند بر روی طول عمر باتری تاثیر بگذارند.

رطوبت: رطوبت باعث کاهش طول عمر باتری ها میشود.

کاربر بعد از چند بار تعویض باتری متوجه خواهد شد که هرچند روز یکبار لازم است که باتری جدیدی را استفاده کند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از نارضایتی کاربر از زود تمام شدن باتری سمعک و عدم ایجاد توقع بیش از حد، به کاربر بگوییم که عمر باتری ۳-۶ روز و بسته به عوامل فوق الذکر متفاوت خواهد بود

بسیاری از مردم از کوتاه بودن طول عمر باتری سمعک هایشان شکایت دارند. اما باید توجه کرد که این باتری ها معمولا ۱۸-۱۲ ساعت در روز کار می کنند و اکثرا انرژی مورد نیاز جدیدترین تکنولوژی ها را فراهم می کنند
به منظور افزایش طول عمر باتری می توان موارد زیر را رعایت نمود:
از آنجایی که باتری های روی-هوا دارای یک قطب هوا می باشند و به محض بر داشتن روکش آنها، فعال می شوند. بنابراین تا زمانی که فرد نمیخواهد از باتری استفاده کند، نباید روکش آن را بردارد.
بعد از برداشتن روکش، بهتر است کاربر، پیش از قرار دادن باتری در سمعک، چند دقیقه صبر نماید تا باتری به خوبی با قرارگیری در معرض هوا به حداکثر میزان فعالیت خود برسد.
از کاربر بخواهید در زمان هایی که از سمعک خود استفاده نمی کند، آن را خاموش کند.