17
دسامبر

عوامل مؤثر در افزایش عمر سمعک

۱- استفاده از باطری مناسب و تعویض به موقع آن

برای استفاده از سمعک باید از باطری مخصوص سمعک استفاده کرد که اصطلاحاً Zinc-Air نامیده می شوند. گاهاً مشاهده می شود که از باطری های ساعت که هم سایز باطری سمعک هستند استفاده می شود. این مورد سبب بروز آسیب های جدی به مدارات سمعک شده همچنین به محض اینکه سمعک آلارم (بوق کوتاه) اتمام باطری را داد باید باطری آن را تعویض کرد. در غیر این صورت اگرچه سمعک ممکن است هنوز کار کند اما مرتباً قطع و وصل شده و از طرف دیگر کیفیت صدا افت خواهد کرد.

۲- پیشگیری از ضربه

ضربه به سمعک نه تنها می تواند بصورت آسیب فیزیکی و شکستگی سبب ایجاد مشکل در سمعک شود بلکه با تأثیری که بر روی دیافراگم میکروفون و بلندگوی سمعک می گذارد، می تواند سبب افت کیفیت در سمعک شود. این دو قطعه آنقدر ظریف و حساس هستند که شنیدن کوچکترین اصوات را نیز برای فرد میسر می کنند.

۳- دوری از رطوبت

رطوبت و آب بر روی تمامی قطعات سمعک به ویژه بلندگو و میکروفون آن تأثیر مخرب دارد. برای جلوگیری از تأثیر رطوبت و آب نه تنها باید از تماس مستقیم آب با سمعک جلوگیری کرد بلکه باید از استفاده از سمعک در محیط های مرطوب نظیر استخر، سونا و یا فعالیت های جسمی توأم با تعرق زیاد خودداری نمود. باز گذاشتن درب سمعک در مواقع خاموش و همچنین قرار دادن سمعک در مجاورت بسته مواد رطوبت گیر نیز به کاهش رطوبت داخلی سمعک کمک می کند.

۴- تمیز نگه داشتن گوش و سمعک

بیشترین قطعۀ سمعک که دچار مشکل می شود بلندگوی آن است و مهمترین علت خرابی آن ورود جرم و ترشحات گوش به داخل آن است. سمعک یک سیستم ظریف و حساس است که در کانال گوش که محیطی کثیف و مملو از ترشحات و تعریق است قرار گرفته و از آن انتظار می رود تا ۱۸ ساعت در شبانه روز بدون وقفه کار کند. تعویض دوره ای و به موقع وکس گارد، شستشوی گوش توسط متخصصین و سرویس های دوره ای سمعک، همه و همه باعث افزایش عمر مفید سمعک می شوند.